HeadImgKanc

Rizici biopsije prostate

 

Biopsija prostate vrlo je sigurna procedura i ozbiljne komplikacije su vrlo rijetke (<1%).

Uobičajene komplikacije su:

  • anesteziološke,
  • komplikacije s krvarenjem, i
  • infekcija.

Manja krvarenja u urinu, stolici, i/ili sjemenoj tekućini očekuju se do 20 dana nakon biopsije, ne zahtijevajući dodatnu terapiju jer spontano prestaju. Veća krvarenja su rijetka. Ukoliko nastupi veće krvarenje, može biti potrebna intervencija (kauterizacija putem rektosigmoidoskopije). Infekcije su rijetke i obično nastaju nekoliko dana nakon biopsije. Znači, infekcije uključuju bol u donjem abdomenu, groznicu i osjećaj hladnoće.

Da bi se prevenirala infekcija, veoma je važna primjena antibiotika.

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

  • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
  • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
  • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
  • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

  • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
  • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
  • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina