HeadPeyro

Prevencija Peyronijeve bolesti

Kako se Peyronijeva bolest može biti prevenirana?


Istraživači ne znaju kako tačno prevenirati Peyronijevu bolest, ali postoje određene preporuke.

 

Promjene životnog stila

Muškarac može napraviti zdrave promjene u životnom stilu, kako bi smanjio šanse za dobivanje ED, vezane za Peyronijevu bolest na sljedeće načine:

 • Prestanak pušenja
 • Smanjenje konzumacije alkohola
 • Redovna vježba
 • Izbjegavanje ilegalnih droga

 

Ishrana i nutricionizam

Istraživači nisu otkrili da ishrana i nutricionizam imaju ulogu u izazivanju ili preveniranju Peyronijeve bolesti.

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

 • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
 • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
 • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
 • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

 • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
 • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
 • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina