HeadPeyro

Medicinska i porodična historija

Medicinska i porodična historija


Uzimanje medicinske i porodične anamneze je jedan od prvih koraka urologa, u dijagnostikovanju Peyronijeve bolesti. On ili ona će muškarcu postaviti sljedeća pitanja:

 • Kakva je muškarčeva mogućnost postizanja erekcije?
 • Kakve su poteškoće sa seksualnim odnosom?
 • Kada su simptomi počeli?
 • Kakva je porodična medicinska historija?
 • Koje lijekove muškarac koristi?
 • Sa kojim drugim simptomima se suočava?
 • Da li pati od nekih drugih medicinskih stanja?

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

 • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
 • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
 • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
 • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

 • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
 • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
 • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina