HeadPeyro

Liječenje Peyronijeve bolesti

Kako se Peyronijeva bolest liječi?


Urolog može liječiti Peyronijevu bolest sa nehirurškim terapijama ili operacijom.

Cilj terapije jeste da se smanji bol i vrati te održava sposobnost seksualnog odnosa. Muškarci sa malim plakovima, minimalnom zakrivljenosti penisa, bez bola i zadovoljavajućom seksualnom funkcijom u većini slučajeva ne zahtijevaju liječenje, dok ne dođe do pogoršanja simptoma. Peyronijeva bolest se često razriješi sama, bez liječenja.

Urolog može preporučiti promjene u načinu života muškarca, da smanji rizik od nastanka ED, povezan sa Peyronijevom bolešću.

 

Nehirurško liječenje


Nehirurško liječenje uključuje lijekove i medicinske terapije.

Lijekovi. Urolog može propisati lijekove namijenjene za smanjenje zakrivljenosti penisa, veličine plaka, te upale. Muškarac može uzimati propisane lijekove za liječenje Peyronijeve bolesti oralno – na usta – ili urolog može dati lijek u obliku injekcije direktno u plak. Verapamil je tip topikalnog lijeka kojeg muškarac može nanositi na kožu preko plaka.

Oralni lijekovi. Oralni lijekovi mogu uključivati:

 • Vitamin E
 • Kalijum para-aminobenzoat (Potaba)
 • Tamoksifen
 • Kolhicin
 • Acetil-L-karnitin
 • Pentoksifilin

Injekcije. Lijekovi koji se daju u obliku injekcije direktno u plak uključuju:

 • Verapamil
 • Interferon alfa 2b
 • Steroidi
 • Kolagenaze (Xiaflex)

Trenutno je kolagenaza prvi i jedini lijek specifično odobren za upotrebu u liječenju Peyronijeve bolesti.

 

Medicinske terapije

Urolog može koristiti medicinske terapije za razbijanje ožiljnog tkiva i smanjenje veličine plaka i zakrivljenosti. Terapije za razbijanje ožiljnog tkiva mogu uključivati:

 • Ultrazvuk visokog intenziteta, usmjeren na plak
 • Radioterapija – visokoenergetske zrake, kao što su RTG zrake, usmjerene na plak
 • Šok terapija – fokusirani elektrošok talasi usmjereni na plak

Urolog može koristiti ionotoforezu – bezbolna slaba električna struja niskog nivoa, koja se koristi za unošenje lijekova kroz kožu, preko plaka – da bi se smanjila veličina plaka, i samim tim, zakrivljenost penisa.

Urolog može koristiti i mehaničku trakciju i vakuum, za rastezanje ili savijanje penisa, radi smanjenja zakrivljenosti.

 

Hirurško liječenje


Urolog može predložiti operaciju, radi otklanjanja plaka ili ispravljanja penisa tokom erekcije. Medicinski stručnjaci preporučuju operaciju u slučajevima dugotrajne bolesti u kojoj:

 • Simptomi nisu poboljšani
 • Erekcija, odnos, ili oboje su bolni
 • Zakrivljenost ili savijenost penisa ne dozvoljava muškarcu da ima seksualni odnos

Neki muškarci mogu razviti komplikacije poslije operacije, i nekada operacija ne ispravlja efekte Peyronijeve bolesti – kao što je skraćenje penisa. Neke hirurške metode mogu izazvati skraćivanje penisa. Medicinski stručnjaci preporučuju čekanje od godinu dana, ili više, od nastanka simptoma, prije operacije, zbog toga što je tok Peyronijeve bolesti različit kod svakog muškarca.

Urolog može preporučiti sljedeće operacije:

 • Grafting. Urolog će odsjeći ili ukloniti plak i na to mjesto pripojiti dio kože, vene, ili materijala napravljenog od životinjskih organa. Ova procedura može ispraviti penis i vratiti dio izgubljene dužine Peyronijevom bolešću. Međutim, neki muškarci mogu iskusiti utrnulost u penisu i ED nakon operacije.
 • Plikacija. Urolog će odstraniti ili uhvatiti dio tunicae albugineae sa suprotne strane plaka, što pomaže ispravljanju penisa. Ova procedura rjeđe izaziva utrnuće ili ED. Plikacija ne može povratiti dužinu penisa i može izazvati njegovo skraćenje.
 • Implantiranje sprave. Urolog ugradi spravu u penis, koja može izazvati erekciju i pomoći ispravljanju penisa tokom erekcije. Penilni implantati se mogu razmatrati ukoliko muškarac ima i Peyronijevu bolest i ED. U nekim slučajevima će samo implantat adekvatno ispraviti penis. Ukoliko samo implantat ne ispravi penis, urolog može kombinirati ugradnju sa jednom ili ostale dvije operacije. Jednom kada muškarac dobije implantat, mora koristiti spravu za postizanje erekcije.

Urolog vrši ove operacije u bolnici.

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

 • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
 • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
 • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
 • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

 • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
 • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
 • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina