HeadInko

INKONTINENCIJA


S1Inkontinencija podrazumijeva nemougućnost organizma da zaustavi curenje urina/mokraće i/ili fekalija i ostalih nus produkata tijela, usljed raznih mogućih uzroka i stanja. 

Inkontinencija se može podijeliti na nekoliko vrsta, u zavisnosti od načina njihovog nastanka, i to su: 

  • Urinarna inkontinencija je stanje u kojem urin curi kada ne želimo. Jedna trećina žena ponekad propuštaju mokraću.
  • Stres inkontinencija predstavlja curenje urina tokom kašlja, kihanja, vježbanja, savijanja preko ili dizanja teških predmeta.
  • Hitna (urgentna) inkontinencija je stanje kada osjećate hitnu potrebu za mokrenjem i ne možete dočekati do toaleta u tom trenutku.

Svaka od ovih vrsta ima svoje uzroke i manifestacije, kao i tretmane liječenja.

Na ovom portalu ćete saznati šta su te stvari, šta ih uzrokuje, kao i šta se može učiniti da se pomogne.

Ako imate bilo koji od ovih problema, ove stranice su dobar način za početak učenja o tim njima.

Ali, obavezno razgovarajte s liječnikom/ljekarom kako biste dobili ispravnu dijagnozu.

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

  • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
  • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
  • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
  • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

  • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
  • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
  • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina