HeadPeyro

Koji su znaci i simptomi Peyronijeve bolesti?

Koji su znaci i simptomi Peyronijeve bolesti?


Znaci i simptomi Peyronijeve bolesti mogu uključivati:

 • Tvrdu kvržicu na jednoj ili više strana penisa
 • Bol tokom seksualnog odnosa ili tokom erekcije
 • Zakrivljenost penisa sa ili bez erekcije
 • Suženje ili skraćenje penisa
 • ED (erektilna disfunkcija)

Simptomi Peyronijeve bolesti se mogu kretati od blage do teške. Simptomi se mogu razviti polako ili se odjednom pojaviti. U mnogim slučajevima, bol se vremenom smanjuje, iako zakrivljenost može ostati. U blažim slučajevima, simptomi mogu nestati bez izazivanja trajne zakrivljenosti.

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

 • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
 • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
 • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
 • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

 • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
 • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
 • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina