HeadPeyro

Dijagnosticiranje i komplikacije

Kako se Peyronijeva bolest dijagnosticira?


Urolog dijagnosticira Peyronijevu bolest na osnovu:

 • Medicinske i porodične historije
 • Fizikalnog pregleda
 • Radiološki nalazi

 

Koje su komplikacije Peyronijeve bolesti?


 • Nemogućnost seksualnog odnosa
 • ED
 • Tjeskoba ili stres, zbog seksualnih mogućnosti ili izgleda penisa
 • Stres zbog veze sa seksualnim partnerom
 • Problemi dobivanja djeteta, jer je odnos otežan

 

Neke činjenice:

O urinarnoj inkontinenciji:

 • Dvostruko više žena se susreću s ovim problemom u odnosu na muškarce
 • Jedna od 4 žene starije od 18 god. se susreće s ovim problemom
 • Trudnoća, rađanje i menopauza su glavni uzroci ovog problema kod žena
 • Oko 24% žena starosti između 18 i 44 god. se susretnu s ovim problemom
 

O karcinomu prostate:

 • Ovo je jedan od najvažnijih medicinskih problema kod muškaraca, a najčešće je dijagnosticirani maligni tumor i na drugom je mjestu kao uzrok smrtnosti
 • Ovaj tumor je bolest starenja, a rijetko se nalazi kod ljudi mlađih od 40 godina
 • Na karcinom prostate otpada 21% od ukupnog broja malignih tumora kod muškaraca, a uzrok smrti je kod 3% muškaraca u dobi iznad 55 godina